Sekcja Psychologii Sportu PTP

Członkowie sekcji pracują z polskimi sportowcami (na igrzyskach w Atenach sportowcy współpracujący z psychologami z Sekcji zdobyli 50% medali. w tym 2 złote). Główne zadania to: popularyzacja psychologii sportu, współpraca z organizacjami sportowymi, organizacja sympozjów i szkoleń, stworzenie rejestru ośrodków zainteresowanych współpracą z psychologiem sportowym oraz rejestru psychologów pracujących w sporcie.