Kontakt

Zakład Psychologii KNM AWFiS
ul. Wiejska 1
80-336 Gdańsk

Adres korespondecyjny:
ul. Bobrowa 7/37
80-336 Gdańsk
tel., fax (58) 554 30 01
proasert@poczta.onet.pl

Dyżury członków zarządu:
Piątki w godzinach 8.00 - 17.00,
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej,
ul Wawelska 5, Warszawa
(0-601-824-771)

Terminarz posiedzeń zarządu:
Pierwszy piątek miesiąca
Miejsce: j.w.