Marek Graczyk

 • mgr psychologii, dr n. o kulturze fizycznej z zakresu psychologii, rozprawa doktorska nt. "Psychologiczne i psychoorganiczne efekty uprawiania pięściarstwa amatorskiego"(1993).
 • ur. 25 maja 1957r. w Stalowej Woli
 • żonaty - Alicja, dzieci: Modest (1984), Gabriela (1985), Julia (2005)
 • absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Nauk Społecznych, kierunku Psychologia (1976-1982).

Przebieg pracy zawodowej

 1. Instytut Sportu, psycholog, st. asystent (1982 - 1984), Przychodnia Sport-Lek CWKS Legia W-wa, psycholog, st. asystent (1985 - 1992), Urząd Dzielnicowy W-wa Żoliborz, kierownik Wydz. Kultury i Sztuki, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (1987 - 1989), AWF W-wa, Zakład Psychologii, adiunkt (1990 - 1997), Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, koordynator ds. psychologii (od 1994 - nadal), AWFiS Gdańsk, adiunkt (od 2004 - nadal).
 2. Studia podyplomowe z zakresu "Socjoterapii i pomocy psychologicznej", terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej Metodą Dennisona, licencjonowany diagnosta osób ubiegających się oraz posiadających pozwolenie na broń, diagnosta wojskowych kierowców pojazdów silnikowych oraz ukończone kursy w Australii w dziedzinach: "treningu kognitywno-behawioralnego", "treningu asertywności", "rozwoju osobowosci Gestalt i samorealizacji", "harmonii ciała i umysłu z elementami jogi i tai chi". Inne umiejętności: dyplomowany masażysta w zakresie "masażu klasycznego, sportowego i odnowy biologicznej", instruktor karate i jiu-jitsu.

Współpraca ze związkami i sportowcami wysokokwalifikowanymi

 1. Polski Związek Judo (1982 - 1984), kobiety, pierwsze medale w ME : 1x złoto i brąz,
 2. Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego (1987-1994), pierwsze złote medale MŚ juniorów i inne w ME
 3. Polski Związek Bokserski (1985 - 1992) - I.O. Seul 4x brąz, Barcelona 1x brąz, ostatni 1x złoty i 1x srebrny w ME,
 4. Polski Związek Strzelecki (1987 - 1992), medale ME, MŚ, IO Barcelona 1x brąz
 5. Polski Związek Lekkiej Atletyki (1994 - 1998 i 2003/4 - nadal wybrane konkurencje)) medale ME, MŚ, I.O. Atlanta,
 6. Polski Związek Zapaśniczy (zawodnicy CWKS Legia 1985-1992, współpraca ze związkiem 1996-2000), medale ME, MŚ, I.O. ale także porażka w Sydney z powodu osiągnięcia przez zawodników szczytowej formy psychofizycznej zbyt wcześnie (na wygranym Turnieju Pytlasińskiego),
 7. Polski Związek Łuczniczy (1996-1997), medale ME i 1x brąz w IO Atlanta,
 8. Polski Związek Żeglarski (1995-1996), medale ME, MŚ, pierwsze złoto IO Atlanta,
 9. Polski Związek Pływacki (1996-2000), medale ME, MŚ,
 10. Polski Związek Badmintona (1994-1999), pierwsze medale ME juniorów i seniorów w ogóle,
 11. Polski Związek Kolarski, zawodowa grupa MTB PZU-LOTTO (2002). Pierwszy seniorski medal (srebrny) MŚ,
 12. Polski Związek Towarzystw Wioślarskich (1998 - nadal), medale MŚ, IO - pierwszy złoty,
 13. Ponadto w/w współpracował z wieloma wybitnymi sportowcami w ramach indywidualnych przyjęć w Przychodni Sport-lek. CWKS Legia W-wa oraz COMS W-wa oraz związkami i organizacjami sportów i konkurencji nieolimpijskich m.in. motoryzacyjnymi (żużel MP 2001 - Apator Toruń, wyścigi samochodowe MP 2001 itp. czy P.Z. Biegów na Orientację, medale MŚ juniorów i seniorów a także z zawodnikami paraolimpijskimi.
 14. Akredytowany przez MKOL psycholog w Polskiej Misji Olimpijskiej podczas Igrzysk w Sydney 2000 oraz Zimowych Igrzysk Turyn 2006.
 15. W 2006 r. współpraca m.in. z:
  - Mistrzami Świata w wioślarstwie (4xM), - Indywidualnym i Drużynowym Mistrzem Świata i Polski juniorów na żużlu.

Działalność dydaktyczna

 • 1990-1997 AWF W-wa, 2004 - nadal AWFiS Gdańsk, 2000 - nadal WSP ZNP W-wa,
 • z ramienia COMS, RCMSzUKFiS, UKFiS i UKFiT, MENS, MS, PKS, PKOL, AWFiS, WFS - kilkadziesiąt (50-60) warsztatów, studiów podyplomowych, kursokonferencji i kursów podnoszących kwalifikacje głównie trenerom, lekarzom i fizjoterapeutom oraz menedżerom sportowym.

Działaność naukowa

 • udział w 4 Kongresach Naukowych za granicą (ISSP, FEPSAC, AAASP), 7 międzynarodowych w kraju oraz kilkudziesięciu tematycznych, krajowych o charakterze resortowym typu: Konferencja Trenerów Szkolenia Olimpijskiego, centralnym typu polskich towarzystw naukowych i polskich związków sportowych oraz lokalnym typu konferencji uczelnianych (w przybliżeniu około 30-40 konferencji),
 • organizator 4 sympozjów podczas kongresów i zjazdów naukowych PTP, PTSM oraz MKOL,
 • w 2006 wystąpienie na X Międzynarodowym Kongresie Naukowym pt. "Modern Olympic Sport and Sport for All".
Marek Graczyk z rodziną

Publikacje naukowe

 1. Graczyk M. Zawodniczki judo w świetle badań psychologicznych. Materiały konferencyjne III Konferencji "Nauka praktyce sportu", Instytut Sportu, Warszawa 1983.
 2. Graczyk M. Wydolność fizyczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa w kontroli treningu. Sport Wyczynowy nr 11-12 / 1990.
 3. Graczyk M. Koncepcja systemu psychologicznej diagnozy młodych sportowców. Sport Wyczynowy nr 1-2/ 1991.
 4. Graczyk M. Asertywność sztuką kompromisu, cz.1. Kultura fizyczna nr 3-4/ 1993.
 5. Graczyk M. Metodyka treningu asertywności cz.II. Kultura fizyczna nr 7-8/ 1993.
 6. Graczyk M., Święcicki L. Analiza psychologicznych i psychoorganicznych efektów uprawiania pięściarstwa. Medycyna Sportowa, PTSM nr 30/ 1993.
 7. Graczyk M. Teoria i praktyka treningu asertywności. Toruńskie Studia Dydaktyczne UMK, Toruń, 1993.
 8. Graczyk M. Concepts of the System of Psychological Diagnosis and Treatment of Sport Shooters (rifle and pistols), FEPSAC Congress: "Emotions in Sports, University .of Jyvaskula, Finlandia 1983.
 9. Graczyk M. Trening asertywności - opis zachowań cz.III Kultura Fizyczna nr 3-4/ 1994.
 10. Graczyk M. Symptomy patologii zachowania jako efekty uprawiania pięściarstwa. w: red. K. Maroszek "Zjawiska patologii społecznej w sporcie. AWF Gdańsk 1994.
 11. Graczyk M. Kinezjologia edukacyjna w wychowaniu zdrowotnym i sporcie dzieci i młodzieży. Materiały naukowe II Interdyscyplinarnej Krajowej Konferencji nt. "Prozdrowotne Wychowanie Fizyczne Dzieci i Młodzieży. Senat RP, PTMS, W-wa/ Senat
 12. Graczyk M. Kształtowanie bezpośredniej gotowości psychcznej do startu. w: red. J. Kłodecka-Różalska "Przekraczanie umysłem mozliwosci ciała. Biblioteka Trenera, Warszawa 1996.
 13. Graczyk M. Lepienie Mistrza - metodyka treningu mentalnego Pawła Nastuli. Kultura fizyczna nr 9-10/ 1996.
 14. Graczyk M. Tajniki psychicznego przygotowania do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie Pawła Nastuli. Alpha, Warszawa, nr11/ 1996
 15. Graczyk M. Rekord życiowy, a mowa ciala w sporcie wyczynowym. Materiały naukowe z XXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt. "Psychologia w perspektywie XXI wieku", ZG PTP, Lublin 2002.
 16. Graczyk M., Półgrabski T., Pęczak A. Wyznaczanie celów metodą podnoszenia motywacji osiągnieć. Materiały naukowe z XXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt. Psychologia w perspektywie XXI wieku, ZG PTP, Lublin, 2002.
 17. Graczyk M. Psychological condition of an athlete an Injury. Association for the Advancement of Applied Sport Psychology conference, 18th Annual Meeting of AAASP (October 8-12/ 2003) in Phhiladelphia PA.
 18. Graczyk M., Pęczak A. Psychologiczna sytuacja startowa sportowca. w: (red.) H. Mruk "Marketing sportowy - teoria i praktyka". Impact Consulting, Poznań, 2004.
 19. Graczyk M., Pęczak A. Psychologia sportu - czy tylko moda? w: (red.) H. Mruk "Marketing sportowy - teoria i praktyka". Impact Consulting, Poznań, 2004.
 20. Graczyk M. Psychologiczne aspekty sytuacji startowej wioślarza. Wydawnictwo PZTW "Wioślarz", nr 1/ 2004
 21. Graczyk M. Psychologiczna sytuacja sportowca wysokokwalifikowanego w trakcie realizacji długotrwałych zgrupowań treningowych (sympozjum: Wspólnota sportowa - jej blaski i cienie). Materiały naukowe z XXXII Zjazdu Naukowego PTP nt. Zyć wspólnie: odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować własne cele". ZG PTP, Kraków, 2005.
 22. Wójtowicz S., Piotrowski H., Graczyk M. Style radzenia sobie ze stresem w kontekscie kontuzjogenności sportowca (Wspólnota sportowa - jej blaski i cienie). Materiały naukowe z XXXII Zjazdu Naukowego PTP nt. Zyć wspólnie: odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować własne cele". ZG PTP, Kraków, 2005.
 23. Graczyk M., Pęczak A., Wójtowicz S. Psychologiczne aspekty sytuacji startowej sportowca. Studia Psychologica, ,UKSW, 2005

Publikacje w popularnych czasopismach, magazynach i dziennikach

 1. Psycholog i figury. Sztandar Młodych nr 101-102/ 1994.
 2. Graczyk M. Sposoby radzenia sobie ze stresem. 12 odcinków w miesieczniku "Totp Sport", UKFiS, Warszawa, rocznik1997.
 3. Graczyk M. Świat podbijamy głową. Fakty nr5/ 1997.
 4. Graczyk M. Wielka siła nerwów. Prawo i Życie, nr 3,/ 1998
 5. Graczyk M. Jego problem to "zajęcze serce". Życie Warszawy nr 248 (350591)/ 2000.
 6. Graczyk M. Serce pełne strachu. Kulisy, nr 45/ 2000: Agora nr 2000.
 7. Graczyk M. Brakuje im tylko pazernosci.. Super Expres z dn. 24..08.2000.
 8. Graczyk M. Przychodzi wioślarz do lekarza, Przegląd sportowy, 22-23.07 2000.
 9. Graczyk M. Psychologia sportu - potrzeba czy moda. Magazyn Olimpijski, nr 3/ 2002.
 10. Graczyk M., Zwycięzcy się nudzą. Dziennik Polski, Kraków z dn. 11.01.2002
 11. Graczyk M. Depresja mistrza. Przekrój nr 08 (3061)/ 2004.
 12. Graczyk M. Kiedy wyłączy się prawa półkula. Fakt z dnia 12.04.2005.
 13. Graczyk M. Problemy psychologii w sporcie wysokokwalifikowanym. Forum Trenera, Polska Konfederacja Sportu, 1/ 2005
 14. Graczyk M. Zanim nastąpi "wyuczona bezradność". Przegląd Sportowy nr 47 (14095)/ 2005.
 15. Graczyk M. Cyrk bezradnych straceńców. Rzeczpospolita nr 157 (7451)/ 2006

Funkcje społeczne i odznaczenia

 • współzałożyciel i przewodniczący I i II kadencji Sekcji Psychologii Sportu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
 • przewodniczący Podkomisji Psychologicznej, członek Zarządu Wykonawczego Komisji Medycznej i szef Zespołu Psychologów Olimpijskich Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
 • Odznaczenia "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej", Siły Zbrojne w Służbie Narodu", Zasłużony dla Ruchu Olimpijskiego", Złota Odznaka Polskiego Związku Zapaśniczego, Srebrny medal Polskiego Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

Zainteresowania, hobby

 • sport: żeglarstwo, strzelectwo, tenis, narciarstwo, kolarstwo, jeździectwo,
 • medalista MP w teakwondo WTF,
 • turystyka górska i wodna,
 • kultura i nauka.