Paweł Habrat

Paweł Habrat

 • Tytuł lub stopień naukowy: mgr psychologii społecznej 2005
 • Data i miejsce urodzenia: 05.06.1981 Warszawa
 • Ukończone studia: Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej 2000-2005 kierunek: psychologia społeczna

Przebieg pracy zawodowej, wolontaryjnej i staży

 • 2005 praca z teamem LFT (fourcross);
 • 2005/2006 indywidualne (kierowcy rajdowi);
 • 2006 praca pod kierunkiem dr Pawła Holasa (PZT PROKOM) z kadrą juniorów;
 • 2006 praca w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej CBT;
 • 2007 opracowanie narzędzi diagnostycznych dla sportowców
 • 2007 indywidualne prowadzenie zawodników (tenis, narciarstwo, biegi)

Odbyte szkolenia

 • 2006 - metody pracy z biofeedback (prof. Tullio Scrimali);
 • 2006 - szkolenie z zakresu stosowania technik relaksacyjnych - trening relaksacji; oddechowej, trening relaksacji progresywnej, trening autogenny oraz wizualizacja (dr Paweł Holas);
 • 2006 - wybrane elementy psychologii poznawczo-behawioralnej (dr Agnieszka Popiel, dr Ewa Pragłowska);
 • 2006 -2006 Szkolenie: "Psychologia w sporcie", Firma edukacyjna "Optima" pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poronin.
 • 2007- Mindfulness-uważność jako forma psychoterapii dr. Fabrizio Didonna

Działalność dydaktyczna

 • Współpraca z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania (UW) (2006)
 • Wykład dla kół naukowych psychologii sportu UW i SWPS (2006)
 • Wykłady dla Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) (2007)

Działalność naukowa

 • Współtworzenie narzędzi do diagnozy zawodników (2006)
 • Udział w badaniach prof. Bogdana Zawadzkiego Współwystępowanie objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD) w rodzinach powodzian (2006)
 • Praca nad komputerowymi narzędziami diagnostycznymi dla sportowców (2007)

Strona WWW: http://www.intropaks.pl/psychologiasportu/