Dariusz Parzelski

Dariusz Parzelski

 • Tytuł lub stopień naukowy: mgr psychologii (2000)
 • Data i miejsce urodzenia: 07.11.1976 w Radomiu
 • Stan cywilny i rodzina: żonaty
 • Ukończone studia: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (1995-2000); Studia Podyplomowe w zakresie Psychologii Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2001-2002).

Przebieg pracy zawodowej, wolontaryjnej i staży

  Polski Związek Judo - 2005, RKS Marymont, Sekcja Łucznicza - obozy szkoleniowe w latach 2001-2002; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, prowadzenie zajęć z zakresu psychologii sportu - od 2005; Wydział Psychologii UW - od 2001, prowadzenie zajęć z zakresu psychologii sportu i technik relaksacyjnych; Szkolenie trenerów I stopnia, AWF Warszawa, marzec 2004; Prowadzenie szkoleń z zakresu psychologii sportu dla psychologów i studentów psychologii - od 2006;

Udział w konferencjach

 • Konferencja szkoleniowa trenerów przygotowania olimpijskiego "Trening psychologiczny w przygotowaniach olimpijskich", Spała 9 - 11.12.2001;
 • VI Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa, Pruszków 14 - 16.12.2001
 • "XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin 5-8 wrzesień 2002; referat pt. "Kto, kiedy i dlaczego utrudnia sobie osiągnięcie sukcesu w sporcie" ; współautor - Beata Mieńkowska
 • Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Warszawa 12-14 września 2002; referat pt. "Jak zmieniają się polscy sportowcy - na przykładzie grup kadry polski juniorów w łucznictwie"; współautor - Beata Mieńkowska; referat pt. "Psychoprofilaktyka w krytycznych okresach kariery sportowej dorastających dziewcząt i chłopców; współautor - Jadwiga Kłodecka-Różalska
 • Konferencja Naukowa "Nauki humanistyczne w rozwoju nauk o kulturze fizycznej", AWF Warszawa, 22-23 wrzesień 2003, referat: "Wpływ zaangażowania zawodników w sport na osiągane wyniki sportowe".
 • Konferencja Trenerów Szkolenia Olimpijskiego "Ateny 2004", Spała 24-26 listopad 2003, referat pt. "Ułatw sobie pracę - spróbuj skorzystać z praktycznych wskazówek psychologa sportu", współautor - Beata Mieńkowska
 • Prowadzenie warsztatów "Radzenie sobie ze stresem" podczas konferencji "Dni psychologii 2004", 13 maj, SGH
 • XII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych "AKTUALIA 2005" 4 - 7 kwietnia 2005r., KUL Lublin - wystąpienie "Kim jest psycholog sportu i czym się zajmuje?"
 • Organizacja Konferencji Naukowej: "Psychologia Sportu - moda czy potrzeba" , Wydział Psychologii UW, Warszawa 23-24.04.2005r., referat
 • Kongres Naukowy i Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Sport i aktywność ruchowa dzieci i młodzieży, Warszawa 3-4.06.2005, wygłoszenie referatu: Jak zostać mistrzem - dynamika zaangażowania w sport"
 • XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków 22-25.09.2005r. , referat

Działalność dydaktyczna

Opieka nad Kołem Naukowym Psychologii Sportu UW i SWPS
 • W dniach 23-26.09.2004 w Krynicy Górskiej, Koło Naukowe Psychologii Sportu UW zorganizowało warsztat dla członków koła: "Full-contact z Psychologii Sportu".
 • W dniach 23-24.04.2005, wraz z Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Psychologii, Koło zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową: "Psychologia Sportu - moda czy potrzeba"
 • W dniach 18-20.11.2005 w Starej Dąbrowie odbyły się warsztaty dla członków koła "Psychologia Sportu w praktyce",
 • W dniach 25 - 27 listopada 2005 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pod hasłem "Koła Naukowe Kuźni Talentów". Członkowie koła zaprezentowali 2 referaty i 2 postery
 • W dniach 17 - 19.02.2006 Koło Naukowe Psychologii sportu UW i SWPS zorganizowało warsztaty, które poprowadzili czołowi polscy psychologowie, lekarze, dietetycy i fizjoterapeuci współpracujący z polskimi sportowcami.

Publikacje

 1. Parzelski (2003) "Wpływ zaangażowania zawodników w sport na osišgane wyniki sportowe", Nauki humanistyczne w rozwoju nauk o kulturze fizycznej, tom1, Warszawa: PTNKF.
 2. Parzelski, D., Nowak, A. (2005). "Jak zostać mistrzem - dynamika zaangażowania w sport", Medycyna Sportowa, 2/2005 (155), Warszawa: Wydawnictwo MedSport
 3. Mieńkowska B., Parzelski D., (2006) "Ułatw sobie pracę, spróbuj skorzystać z praktycznych wskazówek psychologa sportu, Forum Trenera
 4. Pietrzyk D., Parzelski D., (2005) Jak cię widzš, tak… z tobš współpracujš, czyli o percepcji trenerek i trenerów przez zawodników. Forum Trenera,
 5. Parzelski D. (2006) Psychologia w sporcie. Teoria, badania, praktyka. Warszawa: Wydawnictwo UW
 6. Prasek K., Parzelski D., (2006) "Postawy wobec sportu rodziców młodych zawodników" w: D. Parzelski (red) Psychologia w sporcie. Teoria, badania, praktyka. Warszawa: Wydawnictwo UW
 7. Parzelski, D., Nowak, A. (2006) "Zaangażowanie w sport w ujęciu teorii Dynamicznej Psychologii społecznej" w: D. Parzelski (red) Psychologia w sporcie. Teoria, badania, praktyka. Warszawa: Wydawnictwo UW

Uprawiane dziedziny sportu

Łucznictwo - zawodowo , piłka nożna - amatorsko.

Zainteresowania/hobby

Rajdy samochodowe, komputery, nowinki technologiczne.