Katarzyna Rutkowska

Katarzyna Rutkowska

 • mgr psychologii, mgr pedagogiki
 • Data i miejsce urodzenia: 13.07.1980 w Lublinie
 • Stan cywilny i rodzina: panna
 • Ukończone studia:
  • Psychologia, specjalność - psychologia społeczna (dzienne, magisterskie) - UMCS Lublin, 2004,
  • animator i menedżer kultury, specjalizacja filmowo-fotograficzna (dzienne licencjackie) - UMCS Lublin, 2004,
  • podyplomowe studia psychologii sportu - AWF Warszawa, 2005,
  • pedagogika o specjalności animator i menedżer kultury (dzienne, uzupełniające mgr) - UMCS Lublin, 2006.

Przebieg pracy zawodowej

 • od X.2006r. - wykładowca AWF Warszawa - ZWWF Biała Podlaska,
 • psycholog akademickiej reprezentacji Polski podczas letniej uniwersjady w Bangkoku (sierpień, 2007),
 • współpraca z zawodnikami zakresu psychologii sportu (również realizacja programów profilaktycznych skierowanych do młodych sportowców),
 • współpraca z mediami - TVP o/Lublin, Akademicki Przegląd Sportowy,
 • współpraca z firmami z branży reklamowej, PR.

Kursy/szkolenia

 • instruktor sportu w zakresie piłki siatkowej - 2001,
 • kurs mediatora sądowego - 2003,
 • Praktyk NLP - 2005,
 • kurs zdalnego nauczania Net-Trainers - 2006,
 • szkolenia z zakresu biofeedback - 2008.

Działalność dydaktyczna

 • wykładowca AWF Warszawa - ZWWF Biała Podlaska,
 • współpracownik instytucji edukacyjnych, szkoleniowych - wykładowca, trener,
 • zajęcia z zakresu: psychologii, psychologii sportu, psychologii aktywności fizycznej, komunikacji interpersonalnej, animacji społeczno-kulturalnej, kultury żywego słowa, emisji głosu, mediów w edukacji.

Działalność naukowa (udział w konferencjach)

 • Rutkowska, K. (2005). Kompetencje społeczne w grupie zawodowej pielęgniarek. XII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych - Aktualia, sesja studencka. Lublin, 5.04.2005.
 • Rutkowska, K. Animatorzy kultury wobec wyzwań promocji zdrowia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Lublin, 27-29.05.2005.
 • Otrębski, W., Rutkowska, K. (2005). Kompetencje społeczne instruktorów sportu jako warunek efektywnej współpracy z zawodnikiem - propozycje dla organizatorów szkoleń. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków.
 • Rutkowska, K. Inteligencja emocjonalna pielęgniarek. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Lublin, 2-4.06.2006.
 • Rutkowska, K. Medialny wizerunek sportowców niepełnosprawnych w opinii studentów pedagogiki i fizjoterapii. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Osoby niepełnosprawne a media. Warszawa, 13.10.2006.
 • Rutkowska, K. Psychologia sportu - wybrane problemy. Kursokonferencja szkoleniowa trenerów i instruktorów piłki siatkowej. Puławy, 19-20.05.2007.
 • Rutkowska, K. Postawy zdrowotne studentów pedagogiki. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zdrowa szkoła - zdrowy uczeń. Lublin, 6-7.11.2007.
 • Rutkowska, K. Ocena poczucia kontroli młodzieży akademickiej uprawiającej sport. Konferencja: Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka. Łódź, 16.11.2007.
 • Rutkowska, K. Kształtowanie umiejętnoœci społecznych jako forma spędzania czasu wolnego na zgrupowaniach szkoleniowych. Konferencja Trenerów Szkolenia Olimpijskiego - Pekin 2008. Spała, 19-21.11.2007.
 • Realizacja badań własnych BW.III/21 (AWF Warszawa - ZWWF Biała Podlaska) - "Poczucie kontroli w grupie sportowców studentów" - opiekun naukowy: Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis (UMCS Lublin); okres realizacji: 07.2007 - 09.2008;
 • od 2008r. - doktorant UMCS Lublin.

Publikacje

 • Rutkowska, K. (2005). Uwarunkowania kompetencji społecznych pielęgniarek - wybrane problemy. Nasz Głos, 5. Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
 • Rutkowska, K. (2005). Animatorzy kultury wobec wyzwań promocji zdrowia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, vol. LX, suppl. XVI, 501-504.
 • Rutkowska, K. (2006). Inteligencja emocjonalna pielęgniarek. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, vol. LX, suppl. XVI, N 6, 2006, s.408-413.
 • Rutkowska, K. (2005). Propozycja wzbogacenia systemu szkolenia kadr trenerskich - TUS jako szansa na podniesienie poziomu kompetencji społecznych. Biuletyn Informacyjno-Szkoleniowy Lubelskiej Unii Sportu, 9.
 • Rutkowska, K. (2006). Poziom kompetencji społecznych trenerów i instruktorów sportu. W: D. Parzelski (red.). Psychologia w sporcie - teoria, badania, praktyka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 70-83.
 • Rutkowska, K. (2006). Media w edukacji osób niepełnosprawnych. Zeszyty Naukowe, Tom 2/2006. Lublin: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, s. 25-40.
 • Otrębski W., Rutkowska K. (2006). Kompetencje społeczne instruktorów sportu. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.). Studia z psychologii w KUL, T. 13. Lublin: Wyd. KUL, s. 81-98.
 • Rutkowska, K. (2007). Kompetencje społeczne młodych siatkarek w kontekście osiągnięć sportowych. Medycyna Sportowa, 3 (6), Vol. 23, s. 171-178.
 • Rutkowska, K. (2007). W sporcie lepiej działają społecznie dojrzali. Forum Trenera, 2 (7), s. 20-21.
 • Rutkowska, K. (2007). Poczucie kontroli u młodych sportowców. Sport Wyczynowy, 10-12, s. 68-73.
 • Rutkowska, K. (2007). Osobowość sportowców - członków uniwersjadowej kadry Polski. Medycyna Sportowa, 5 (6), vol. 23, 261-265.
 • Rutkowska, K. (2008). Psychologa sportu - dzień powszedni i praca "na wyjeździe". Sport Wyczynowy 1-3, 180-183.
 • Otrębski W., Rutkowska K. (2008). Współpraca z psychologiem sportu w opinii siatkarek drużyn młodzieżowych. Wychowanie Fizyczne i Sport. Praca (w języku angielskim.: Collaboration with sport psychologist as viewed by female volleyball junior teams) dostępna w wersji on-line: http://versita.metapress.com/content/x661x87u75024747/ fulltext.pdf.

Uprawiane dziedziny sportu

 • piłka siatkowa - 12 lat stażu zawodniczego (TPS Lublin), powołania do młodzieżowej reprezentacji Polski.

  Zainteresowania/hobby

 • sport, fotografia, dziennikarstwo, PR, malarstwo, rysunek.